Plusieurs associations et groupes franco-polonaises, dont l’ADDP, se mobilisent afin que soit garanti un vote en France les 28 juin et 12 juillet prochains pour l’élection présidentielle polonaise.
Pour la première fois, de nombreux citoyens jusqu’à présent silencieux signent les lettres ouvertes aux Consuls de Pologne en France exigeant les conditions correctes pour une élection libre, équitable et transparente accessible à tous les Polonais.
Des actions identiques sont en cours dans les autres pays européens.
Il s’agit également d’empêcher le détournement d’un vote, alors que les décisions quand à son organisation tardent à être publiées.
Nous sommes électeurs polonais, mais aussi citoyens européens par choix, et entendons que les règles du vote démocratique s’appliquent en France comme dans tout pays européen normal.

 

Paris, Lyon 5 czerwca 2020

 Sz. Pan/ Pani

Konsul Generalny RP w Paryzu/Lyonie

 

Szanowny Panie Konsulu /Szanowna Pani Konsul,

Marszałek Sejmu RP ogłosiła termin wyborów na urząd Prezydenta RP, które odbędą się 28 czerwca oraz 12 lipca (jeśli potrzebna będzie druga tura) 2020 r. W związku z tym zwracamy się do do Pana/Pani z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, które umożliwią jak największej liczbie Polaków przebywających na terenie Francji.

Nasza motywacja pozostaje niezmienna: chcemy być pewni, że władze naszego państwa dołożą wszelkich starań, abyśmy rzeczywiście mogli, jako obywatele Polski głosujący za granicą, skorzystać w pełni z prawa udziału w powszechnych, równych, bezpośrednich, uczciwych i sprawiedliwych wyborach, w których przestrzegana będzie zasada tajności głosowania.

Stwierdzamy z przykrością, że obawy wyrażane wcześniej przez przedstawicieli Polonii – dotyczące sposobu, w jaki przygotowywane były wybory zaplanowane na 10 maja – zostały potwierdzone. W dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na szczegółowe pytania o sposób dostarczenia wyborcom kart do głosowania korespondencyjnego, zabezpieczenie odesłanych kart do głosowania przed dniem wyborów, gwarancję zachowania zasad sanitarnych (przy spełnieniu wymogów władz Francji w przypadku głosowania w lokalu wyborczym, organizację liczenia głosów z zachowaniem wymogów tajności i bezpieczeństwa zdrowotnego, sposobu publikacji miejscowej i przekazywania protokołów przez zagraniczne komisje wyborcze do Polski, czy też o procedurę zabezpieczenia kart do głosowania, zarówno wypełnionych jak i niewykorzystanych oraz przekazania ich do depozytu.

Przede wszystkim zwracamy się dziś jednak do Pana/Pani z apelem o podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, które sprawią, że Polacy zamieszkali we Francji będą mogli faktycznie skorzystać z prawa do głosowania korespondencyjnego, które wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie jeśli nie zmieni się ilość zagranicznych okręgów wyborczych w porównaniu z tą, jaka ustalona została rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia br.

Zgodnie z ww. ustawą obywatele, których nazwiska figurują w spisie wyborców, będą mogli zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego do piętnastu dni przed głosowaniem. Pakiety wyborcze umożliwiające zgłoszonym oddanie głosu korespondencyjnie powinny zostać wysłane do nich przez konsulaty co najmniej sześć dni przed głosowaniem. Tak określone terminy i napięty kalendarz wyborczy stwarzają ryzyko, że możliwość skutecznego skorzystania z prawa do głosowania korespondencyjnego będzie bardzo ograniczona. Bez wątpienia ustawodawca i władze państwowe podjęli decyzje dotyczące tego terminarza świadomi trudności wynikających z opóźnień w działaniu poczty w wielu krajach podczas trwającej wciąż pandemii COVID-19. Pragniemy jednak wierzyć, że decyzje te były też podejmowane z poczuciem szacunku dla konstytucyjnych praw obywateli Polski zamieszkałych poza jej granicami.

W związku z powyższym apelujemy, aby konsulat wysyłał wyborcom pakiety do głosowania bezzwłocznie w miarę napływania zgłoszeń, tak aby wypełnione karty mogły dotrzeć do konsulatu przed 28 czerwca.

Apelujemy też o niezwłoczne i skuteczne poinformowanie obywateli RP o terminach i procedurze rejestracji wyborców na listach wyborczych oraz o ewentualnym zgłaszaniu chęci głosowania korespondencyjnego.

Składamy też na Pana/Pani ręce apel, z prośbą o przekazanie go Ministrowi Spraw Zagranicznych, o zwiększenie w nowym rozporządzeniu liczby okręgów wyborczych tak, aby lokalizacja siedzib zagranicznych komisji wyborczych była jak najbardziej zbliżona do tej wymienionej w rozporządzeniu MSZ z dnia 12 września 2019 r. Ograniczenie możliwości oddania głosu w lokalu wyborczym – w sytuacji gdy ustawowy terminarz wyborczy utrudnia skuteczne głosowanie korespondencyjne – stwarza ryzyko pozbawienia wielu obywateli prawa udziału w wyborach.

W nadziei na szybką odpowiedź i podjęcie przez Pana/Panią decyzji, które ułatwią obywatelom polskim zamieszkałym we Francji i skorzystanie z prawa wyborczego załączamy wyrazy szacunku,

[PODPISY]